یادآور گفتگوهای صوتی

یادآور گفتگوهای صوتی. وقتی یک گفتگوی صوتی زمان‌بندی شده باشد، می‌توانید روی بنر شمارش معکوس بزنید تا هنگام شروع گفتگو، اعلانی دریافت کنید.

Categories: