تنظیمات میزان استفاده از حافظه در iOS

تنظیمات میزان استفاده از حافظه در iOS. تلگرام برای اجرا روی دستگاه شما، تقریبا نیازی به فضای ذخیره‌سازی ندارد.

به بخش تنظیمات > «داده‌ها و ذخیره‌سازی» (Data and Storage) > «میزان استفاده از حافظه» (Storage Usage) بروید تا حافظه‌ی موقت خود را – حتی برای گفتگوهای تکی – پاک کنید.

با تنظیم گزینه‌ی نگهداری رسانه‌ها، موارد بدون استفاده به طور مرتب حذف خواهند شد و با تنظیم گزینه‌ی ‌حداکثر حجم حافظه موقت، از پر شدن حافظه جلوگیری کنید. برای مشاهده همین تنظیمات در اندروید، اینجا بزنید.

Categories: