بزرگنمایی با Pinch

بزرگنمایی با Pinch. برای بزرگنمایی عکس‌ها و ویدیوها داخل صفحه‌ی گفتگو، بدون نیاز به باز کردن آن‌ها، می‌توانید از حرکت Pinch (نیشگون) استفاده کنید.

Categories: