آزادسازی حافظه

آزادسازی حافظه. تلگرام برای اجرا روی دستگاه شما، تقریبا نیازی به فضای ذخیره‌سازی ندارد.

به بخش تنظیمات > «داده‌ها و ذخیره‌سازی» (Data and Storage) > «میزان استفاده از حافظه» (Storage Usage) بروید تا حافظه‌ی موقت خود را پاک کرده یا با تنظیم گزینه‌ی «نگهداری رسانه‌ها» (Keep Media) موارد بدون استفاده را به طور مرتب حذف کنید. هر زمان که بخواهید می‌توانید رسانه‌ها و فایل‌ها را دوباره دانلود کنید.

در اندروید همچنین می‌توانید داده‌های تلگرام را روی کارت حافظه ذخیره کنید.

برای مشاهده این تنظیمات در iOS با امکانات بیشتر مانند حداکثر حجم حافظه موقت، اینجا بزنید.

Categories: