آیکون‌های پوشه‌های گفتگو

آیکون‌های پوشه‌های گفتگو. در ‌تلگرام دسکتاپ یا تلگرام macOS امکان انتخاب آیکون‌های منحصر به فرد ‌برای پوشه‌ها وجود دارد. به کمک این آیکون‌ها می‌توانید همه چیز را (از گروه‌های کاری گرفته تا کانال‌های خبری) دسته‌بندی کنید.

Categories: