ارسال به عنوان فایل

ارسال به عنوان فایل. با انتخاب گزینه‌ی «ارسال بدون فشرده‌سازی» (Send without Compression) در اندروید، یا «ارسال به عنوان فایل» (Send as File) در iOS، به راحتی عکس‌ها و ویدیوهای اخیر را با کیفیت اصلی ارسال کنید.

Categories: