اشتراک گذاری بسته‌های استیکر

اشتراک گذاری بسته‌های استیکر. کاربران می‌توانند با زدن روی یک استیکر، کل بسته را به استیکرهای خود اضافه کنند.

همچنین، هر بسته استیکر یک لینک مخصوص داشته که می‌توانید آن را در داخل و حتی خارج از تلگرام به اشتراک بگذارید.

Categories: