اموجی متحرک

اموجی متحرک. ارسال یک اموجی تکی (بدون هیچ متن دیگری) در پیام، نسخه‌ی متحرک آن را نمایش خواهد داد. اموجی‌های متحرک به طور مرتب در حال افزایش هستند و با هر آپدیت، موارد جدیدی به لیست آن‌ها اضافه خواهد شد.

Categories: