انتخاب بخشی از متن

انتخاب بخشی از متن. به جای کپی و پیست کردن کل متن و جدا کردن یک بخش از آن، می‌توانید به راحتی فقط بخش مورد نظر خود را انتخاب کنید. برای مشاهده‌ی همین قابلیت در iOS، اینجا بزنید.

Categories: