تغییر اندازه‌ی فونت

تغییر اندازه‌ی فونت. برای دیدن بهتر گفتگوها، اندازه‌ی متن پیام‌ها را تغییر دهید.

کاربران iOS می‌توانند همه‌ی متن‌ها را با تنظیمات سیستم خود همگام‌سازی کرده و یا اندازه‌های جداگانه برای فونت گفتگوها و منوها تعیین کنند.

Categories: