تنظیمات دانلود خودکار رسانه

تنظیمات دانلود خودکار رسانه. تعیین کنید که تلگرام چه زمانی (با در نظر گرفتن روش اتصال به اینترنت، فرمت رسانه، نوع گفتگو و حجم فایل) رسانه‌ها را خودکار دانلود کند.

این تنظیمات به کاهش مصرف اینترنت کمک خواهند کرد – اگر می‌خواهید از پر شدن حافظه‌ی دستگاه جلوگیری کنید، می‌توانید تنظیمات میزان استفاده از حافظه را بررسی کنید.

Categories: