تنظیمات ظاهر گروه

تنظیمات ظاهر گروه. امکانات خاصی جهت شخصی‌سازی برای گروه‌های حمایت شده در نظر گرفته شده است – می‌توانید رنگ و لوگوی کاور پروفایل گروه را تغییر دهید، اموجی وضعیت تنظیم کرده و عکس پس‌زمینه‌ای انتخاب کنید که در تمام گفتگو قابل مشاهده است.

مدیرانی که دسترسی «تغییر اطلاعات گروه» داشته باشند، می‌توانند از پروفایل گروه > ویرایش > ظاهر، تنظیمات ظاهری مختلفی را اعمال کنند.

Categories: