جابجا کردن عکس‌های پروفایل

جابجا کردن عکس‌های پروفایل. با انتخاب گزینه‌ی «تنظیم به عنوان اصلی» (Set as Main) در صفحه‌ی پروفایل، به سرعت به عکس یا ویدیوی قبلی خود برگردید.

Categories: