جزییات میزان استفاده از حافظه

جزییات میزان استفاده از حافظه. از بخش تنظیمات حافظه‌ی پنهان، می‌توانید بررسی کنید که هر گفتگو، چه میزان از فضای دستگاه شما را اشغال کرده است. همچنین می‌توانید رسانه‌های گفتگوهای مختلف را به صورت جداگانه و بر اساس نوع فایل، حذف کنید.

پاک کردن حافظه‌ی پنهان، هیچ پیام یا رسانه‌ای را از گفتگوهای شما حذف نخواهد کرد. آن‌ها در تاریخچه گفتگو باقی مانده و در صورت نیاز، دوباره قابل دانلود هستند.

صفحه‌ی تنظیمات حافظه‌ی پنهان، گزینه‌های مختلفی برای کاهش استفاده از حافظه‌ی دستگاه دارد. از جمله حذف خودکار رسانه‌ها از حافظه‌ی پنهان، و همچنین تنظیم حداکثر حافظه‌ی قابل استفاده در iOS.

Categories: