ذخیره در گالری

ذخیره در گالری. برای ذخیره‌ی خودکار رسانه‌های دریافتی در گالری، به بخش تنظیمات > داده‌ها و ذخیره‌سازی مراجعه کنید. می‌توانید این گزینه را برای انواع مختلف گفتگوها کنترل کرده و یا آن را فقط برای یک کاربر، گروه و یا کانال فعال کنید.

برای فعال کردن این گزینه در iOS، به تنظیمات > داده‌ها و ذخیره‌سازی > ذخیره کردن عکس‌های دریافتی مراجعه کنید.

Categories: