رسانه‌های به اشتراک گذاشته شده

رسانه‌های به اشتراک گذاشته شده. روی نوار بالای گفتگو بزنید تا صفحه‌ی رسانه‌های اشتراکی باز شود – تمام عکس‌ها، ویدیوها، آهنگ‌ها و رسانه‌های دیگری که در گفتگو ارسال شده‌اند، در این صفحه قابل مشاهده خواهند بود.

نوار تاریخ را بکشید تا به راحتی به رسانه‌های قدیمی دسترسی پیدا کنید. همچنین می‌توانید روی نوار بزنید تا وارد حالت تقویمی شده و رسانه‌های ارسالی هر روز را مشاهده کنید.

با انتخاب ⋮ یا ⋯ می‌توانید تعیین کنید که فقط عکس‌ها، فقط ویدیوها یا هردو نمایش داده شوند. با حرکت Pinch (نیشگون) می‌توانید اندازه‌ی پیش‌نمایش رسانه‌ها را بزرگ‌تر یا کوچک‌تر کنید – همچنین با نگه داشتن دست خود روی هر رسانه، می‌توانید آن را درون گفتگو پیدا کنید.

Categories: