فضای کارت حافظه

فضای کارت حافظه. برای ذخیره کردن فایل‌ها و رسانه‌ها روی کارت حافظه در دستگاه‌های اندروید، از تنظیمات تلگرام > داده‌ها و ذخیره‌سازی (Storage and Usage) > گزینه‌ی «مسیر ذخیره‌سازی» (Storage Path) را تغییر بدهید.

همچنین برای خالی کردن حافظه‌ی دستگاه (بدون نیاز به پاک کردن پیام‌ها یا رسانه‌ها) از تنظیمات «میزان استفاده از حافظه» (Storage Usage) استفاده کنید.

Categories: