لغو ارسال همه‌ی پیام‌ها

لغو ارسال همه‌ی پیام‌ها. در تلگرام می‌توانید هر پیامی را که در هر زمانی ارسال یا دریافت کرده‌اید، برای هر دو طرف حذف کنید.

همچنین می‌توانید به راحتی گفتگوها و اطلاعات تماس‌های برقرار شده را نیز به صورت کامل از دستگاه خودتان و طرف مقابل پاک کنید.

Categories: