مدیریت واکنش‌ها

مدیریت واکنش‌ها. مدیران کانال‌ها می‌توانند علاوه بر انتخاب اموجی‌های قابل استفاده برای واکنش، حداکثر تعداد واکنش‌ها در زیر هر پست را نیز تعیین کرده و کانال خود را مرتب‌تر نگه دارند.

Categories: