میانبرهای بی‌صدا کردن گفتگو

میانبرهای بی‌صدا کردن گفتگو. برای فعال یا غیرفعال کردن سریع اعلان‌ها، در اندروید یک گفتگو را انتخاب کرده یا در iOS انگشت خود را روی آن بکشید. همچنین می‌توانید گفتگوها را از پروفایل آن‌ها نیز بی‌صدا کرده و از بین چندین گزینه‌ی بی‌صدا کردن موقت، یکی را انتخاب کنید.

کاربران اندروید در تنظیمات گفتگو می‌توانند یک الگوی حرکتی (برای زمانی که گفتگو را به سمت چپ می‌کشید) تعیین کنند که شامل بی‌صدا کردن نیز می‌شود.

Categories: