میزان استفاده از حافظه

میزان استفاده از حافظه. تلگرام تقریبا هیچ فضای اضافه‌ای از دستگاه شما را اشغال نمی‌کند. می‌توانید رسانه‌ها و فایل‌های دیگر را بدون اینکه از گفتگو حذف شوند، از حافظه‌ی دستگاه خود حذف کرده و هر زمان که نیاز داشتید، دوباره آن را دانلود کنید.

برای این کار، کافیست به تنظیمات > داده‌ها و ذخیره‌سازی > میزان استفاده از حافظه سر بزنید و یکی از گزینه‌های زیر (یا تمام آن‌ها 💪) را امتحان کنید:

1) فعال‌سازی حذف خودکار، که رسانه‌های ذخیره شده در حافظه‌ی موقت را پس از مدت زمان معین، به صورت جداگانه برای گفتگوهای خصوصی، گروه‌ها و کانال‌ها (همراه با تعیین گفتگوهای استثنا) حذف می‌کند.

2) تنظیم حداکثر حجم حافظه‌ی پنهان – اگر حجم حافظه‌ی پنهان به مقدار تعیین شده برسد، رسانه‌های قدیمی حذف خواهند شد.

3) پیدا کردن و حذف بزرگ‌ترین فایل‌ها به کمک برگه‌های مخصوص و نمودارهای دایره‌ای دقیق، و یا انتخاب گفتگوهای به خصوص که حجم زیادی از حافظه را اشغال کرده‌اند.

Categories: