نگهداری رسانه‌ها

نگهداری رسانه‌ها. این قابلیت به شما کمک می‌کند تا با حذف رسانه‌های قدیمی از حافظه‌ی موقت، فضای بیشتری در دستگاه خود داشته باشید. اگر عکس، ویدیو یا فایلی از حافظه‌ی موقت حذف شد، کافیست آن را دوباره در گفتگو باز کنید تا به صورت خودکار از فضای ابری دانلود شود.

Categories: