ویرایشگر رسانه: اصلاح

ویرایشگر رسانه: اصلاح. 10 پارامتر مختلف مانند روشنایی، شدت رنگ و کنتراست را هم برای عکس‌ها و هم برای ویدیوها تنظیم کنید.

Categories: