ویرایشگر رسانه: بازگردانی

ویرایشگر رسانه: بازگردانی. برای حذف آخرین تغییرات خود در ویرایشگر رسانه، دکمه‌ی بازگردانی را بزنید. همچنین کاربران iOS می‌توانند از ابزار پاک کن برای اصلاح اشتباهات کوچک استفاده کنند.

Categories: