پخش به صورت تصویر در تصویر

پخش به صورت تصویر در تصویر. می‌توانید همزمان با تماشای ویدیوها، از دیگر بخش‌های تلگرام یا حتی اپلیکیشن‌های دیگر استفاده کنید.

در هرکدام از اپلیکیشن‌های تلگرام، هنگام تماشای رسانه‌ها، با انتخاب آیکون تصویر در تصویر وارد این حالت شوید. با حرکت Pinch (نیشگون) یا کشیدن موس، اندازه‌ی پنجره را تغییر داده یا آن را جابجا کنید. برای بستن ویدیو، پنجره را به بیرون از صفحه بکشید و یا دکمه‌ی را انتخاب کنید.

در iOS پخش‌کننده‌ی ویدیو را به کنار صفحه بکشید تا تصویر آن پنهان شده و فقط صدا پخش شود.

Categories: