پس‌زمینه‌های گفتگو

پس‌زمینه‌های گفتگو. برای تنظیم پس‌زمینه می‌توانید یکی از عکس‌های گالری خود را انتخاب کرده و یا عکسی را در اینترنت جستجو کنید، سپس به آن جلوه‌های مختلف اضافه کرده و نتیجه‌ی کار را از‌ طریق لینک با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

پس‌زمینه‌‌های تلگرام از افکت‌های تار کردن و تشخیص حرکت نیز پشتیبانی می‌کنند. همچنین می‌توانید یک رنگ ثابت را به عنوان پس‌‌زمینه انتخاب کرده، روی آن یک الگو گذاشته و‌ میزان وضوح الگو را زیاد و کم کنید.

Categories: