گروه‌ها و کانال‌های خصوصی

گروه‌ها و کانال‌های خصوصی. تمامی گروه‌ها و کانال‌هایی که می‌سازید، به صورت پیش‌فرض خصوصی هستند – یعنی کاربران برای دیدن گفتگوها، باید توسط مدیر و یا از طریق لینک دعوت در آن عضو شوند.

اگر می‌خواهید کانال یا گروهی که ساخته‌اید در دسترس همه‌ی کاربران بوده و در جستجوی سراسری نیز قابل مشاهده باشد، از صفحه‌ی تنظیمات آن را به یک گفتگوی عمومی تغییر دهید.

Categories: