Strona wprowadzająca. Telegram Business pozwala dostosować stronę wprowadzającą dla pustych czatów