Uprawnienia do multimediów w grupach.

Uprawnienia do multimediów w grupach. Administratorzy mogą decydować, które typy multimediów są dozwolone w ich grupach — każdy z nich ma indywidualne przełączniki.

Dzięki temu grupy mogą ograniczyć bałagan, tworzyć unikalne style konwersacji, a nawet wyłączać wiadomości tekstowe dla grup korzystających wyłącznie z multimediów.

Dodając wyjątki, określeni użytkownicy mogą mieć własne unikalne uprawnienia.

Categories: