Ukrywanie członków w grupach.

Ukrywanie członków w grupach. Administratorzy grup liczących ponad 100 członków mogą ukryć listę członków, aby zapewnić uczestnikom większą prywatność.

Jeśli członkowie są ukryci, na stronie informacyjnej grupy będą wyświetlani tylko administratorzy. Jeśli administrator jest anonimowy, nie zostanie uwzględniony na liście.

Aby ukryć listę członków, przejdź do strony informacyjnej grupy » Edytuj » Członkowie » Ukryj członków.

Categories: