Wyszukiwanie emoji.

Wyszukiwanie emoji. Na pasku wyszukiwania panelu emoji wpisz słowo kluczowe, takie jak serce lub emoji, takie jak 👋, aby znaleźć konkretną emocję lub zobaczyć pasujące sugestie ze wszystkich niestandardowych pakietów.

Możesz także wpisywać skróty na pasku wiadomości, takie jak :lol lub :smile, aby otrzymywać sugestie bezpośrednio z klawiatury.

Słowa kluczowe emoji są dostępne w wielu językach, a każdy może dodać swoje propozycje skrótów na naszej platformie tłumaczeniowej.

Categories: