Udostępnianie folderów.

Udostępnianie folderów. Niestandardowe foldery czatów można udostępniać za pomocą linku zaproszenia – umożliwiając kontaktom i współpracownikom dołączanie do wszystkich czatów i dodawanie folderu jednym dotknięciem.

Każdy folder obsługuje wiele linków zaproszeń, z których każdy daje dostęp do innych czatów. Jeśli zaktualizujesz link o większą liczbę czatów, obecni członkowie zobaczą monit o dołączenie do nich.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym szczegółowym przewodnikiem (niedługo po polsku).

Categories: