Wyświetlanie Zapisanych wiadomości wg czatu.

Wyświetlanie Zapisanych wiadomości wg czatu. Tryb Pokaż jako czaty w Zapisanych wiadomościach umożliwia wyświetlenie listy czatów, z których zostały przekazane wiadomości.

Każdy czat zawiera wszystkie zapisane przez ciebie wiadomości od innych użytkowników, grup i kanałów.

Podczas wyświetlania jako czaty możesz przypinać czaty w dowolnej kolejności, a aplikacja zapamięta twoje preferencje widoku.

Aby zmienić układ, dotknij lub , aby Wyświetlić jako czat lub Wyświetlić jako wiadomości.

Categories: