Tryb podwójnego aparatu

Tryb podwójnego aparatu. Relacje umożliwiają jednoczesne robienie zdjęć lub nagrywanie filmów przednim i tylnym aparatem urządzenia.

Możesz wybrać, gdzie ma być obraz z której kamery – nawet podczas nagrywania, a po nagraniu możesz przeciągnąć mniejszy okrąg w dowolne miejsce.

Podczas tworzenia relacji dotknij, aby zrobić zdjęcie, lub przytrzymaj, aby nagrać wideo. Podczas nagrywania przesuń palcem w lewo, aby zablokować nagrywanie, przesuń w górę, aby przybliżyć, lub przesuń w prawo, aby przełączyć kamerę – wszystko jedną ręką.

Categories: