Znaczniki czasu

Znaczniki czasu. Jeśli do podpisu wideo dodasz znacznik czasu, na przykład 0:05, zostanie on automatycznie wyróżniony jako link. Naciśnięcie znacznika czasu spowoduje odtworzenie wideo z właściwego miejsca. Działa to również wtedy, gdy podasz znacznik czasu podczas odpowiadania na film.

Znaczniki czasu są obsługiwane w filmach Telegrama i wiadomościach z linkami do YouTube, na wypadek, gdybyś chciał oznaczyć swoje ulubione momenty podczas udostępniania odcinka ze skrótami.

Categories: