Bual Suara.

Bual Suara. Bual grup perkasa di Telegram melangkaui teks dan stiker yang membolehkan persidangan audio dan video berterusan dapat disertai dan ditinggalkan oleh ahli pada bila-bila masa.

Setelah menyertai bual suara, anda bebas bergerak di sekitar aplikasi dan menghantar mesej dalam sebarang perbualan. Kawalan mikrofon tetap berada di skrin membolehkan anda dengan pantas senyapkan dan bunyikan suara pada bila-bila masa.

Pentadbir boleh mulakan perbualan dengan membuka profil grup, Tekan ⋮ atau ⋯ dan memilih "Mula Bual Suara".

Categories: