Wiadomości powitalne. Firmy mogą napisać powitania

💼 Wiadomości powitalne. Firmy mogą napisać powitania, które będą natychmiast wysyłane do użytkowników, którzy kontaktują się z nimi po raz pierwszy lub którzy wysyłają nową wiadomość po pewnym okresie bezczynności.

Możesz ustawić powitanie tak, aby było używane tylko w określonych czatach i kategoriach czatów lub wykluczyć określone czaty.

Categories: