Jednostronny czas ostatniej aktywności i odczytu. Użytkownicy

⭐️ Jednostronny czas ostatniej aktywności i odczytu. Użytkownicy, którzy ukrywają swój czas odczytu, nie mogą zobaczyć czasu odczytu innych użytkowników.

Wyjątkiem jest Telegram Premium, który pozwala ukryć swój czas odczytu i nadal widzieć czasy odczytu użytkowników, którzy udostępniają ci swoje czasy odczytu.

Jeśli użytkownik ukryje swój czas odczytu, jest on zawsze ukryty przed wszystkimi użytkownikami, w tym użytkownikami Premium.

Categories: