Jednorazowe wiadomości głosowe i wideo.

Jednorazowe wiadomości głosowe i wideo. Ustawienie jednorazowego wyświetlenia może być również używane dla wiadomości głosowych i wideo – po odtworzeniu wiadomość jest automatycznie usuwana.

Aby ustawić wiadomość jako jednorazową, przesuń palcem w górę, aby zablokować nagrywanie, a następnie dotknij ikony Odtwórz raz ⏲️.

Categories: