Transkrypcja wiadomości wideo. Użytkownicy Premium mogą dotknąć przycisk

⭐️ Transkrypcja wiadomości wideo. Użytkownicy Premium mogą dotknąć przycisk →A obok wiadomości wideo lub wiadomości głosowych, aby wygenerować transkrypcję dźwięku.

Po transkrypcji możesz wrócić do widoku wideo, dotykając przycisk🔼.

Categories: