Balas Petikan

Balas Petikan. Anda boleh petik bahagian tertentu mana-mana mesej – dan balas kepada hanya satu ayat atau beberapa perkataan.

Untuk petik seseorang, tanda teks dari mesej mereka atau leret untuk balas, tekan bar balas dan pilih Petik.

Anda juga boleh tambah format petikan pada mana-mana teks dari menu format, untuk meletakkan beberapa petikan dalam satu mesej.

Tekan pada bar balas di atas teks anda untuk balas dalam bual lain – jika anda ingin balas secara peribadi, atau dalam grup atau saluran berlainan.

Maklumat lanjut – sila wawarkan:

1) Berita Telegram: https://t.me/telegramMS

2) Panduan Telegram: https://t.me/TelegramTipsMS

3) Telegram Premium (Melayu): https://t.me/PremiumMelayu

Categories: