Permisi Media di Grup

Permisi Media di Grup. Pentadbir boleh tentukan jenis media mana yang dibenarkan di grup mereka – setiap satu dengan togel masing-masing.

Dengan ini, grup boleh mengurangkan kesesakan, cipta gaya perbualan, bahkan juga untuk nyahdaya mesej teks bagi grup yang hanya mengandungi media.

Pengguna tertentu boleh mempunyai permisi unik masing-masing dengan menambah pengecualian.

Maklumat lanjut – sila wawarkan:

1) Berita Telegram: https://t.me/telegramMS

2) Telegram Premium (Melayu): https://t.me/PremiumMelayu

3) Panduan Telegram: https://t.me/TelegramTipsMS

Categories: