Kongsi Lokasi Tanpa Had Masa

Kongsi Lokasi Tanpa Had Masa. Bila berkongsi lokasi langsung anda dengan pengguna atau grup, anda boleh tekan untuk tambah masa yang lebih lama.

Dengan memilih ‘Sehingga saya menutupnya’, lokasi anda boleh dikongsi tanpa had masa – membolehkan kenalan menjejaki lokasi anda bagi suatu tambahan tempoh masa.

Pelanggan kini boleh juga ke saluran baru Ilmu Telegram (https://t.me/ilmusosialmedia) dan berinteraksi di grup diskusi bagi meningkatkan fahaman Telegram. Apa yang dipos di sini akan juga diposkan di sana. Anda harus sertai grup Diskusi Ilmu Telegram di: https://t.me/+OvhhchJWXRY4ZTZl untuk mengambil bahagian.

Maklumat lanjut – sila wawarkan:

Berita Telegram Panduan Telegram Telegram Premium

Categories: