Obsługa oprogramowania do przesyłania strumieniowego