Gambar-dalam-Gambar

Gambar-dalam-Gambar. Teruskan menonton video sementara anda sedang layari lain-lain bual mahupun aplikasi lain.

Tekan atau klik ikon GdG (PiP) di pemaparan media pada mana-mana aplikasi untuk tukar ke mod gambar-dalam-gambar, dan cubit atau tarik untuk gerakkan dan tukar saiz tingkap pemain. Untuk tutup jendela, tarik keluar dari skrin atau tekan ⓧ.

Di iOS, tarik pemain ke tepi skrin anda untuk sorok video dan terus mendengar audionya.

Langgan di t.me/TelegramTipsMS dan wawarkan.

Categories: