Moderasi Massa

Moderasi Massa. Pentadbir grup boleh pilih beberapa mesej untuk lakukan aksi moderasi pelbagai dalam masa yang sama – dengan togel berasingan untuk setiap pengguna dan aksi.

Menu juga ada opsyen untuk mengawal pengguna dan hadkan permisi mereka jika perlu.

Sebagai tambahan, pentadbir grup dengan 200+ ahli boleh dayakan penapisan spam agresif untuk membantu moderasi secara automatik.

Maklumat lanjut – sila wawarkan:

Berita Telegram Panduan Telegram Telegram Premium

Categories: